Wilt u als leerkracht of begeleider SociaalOpStap op school of bij begeleidingsmomenten gebruiken? Dat kan! Speciaal voor leerkrachten, docenten en stagebegeleiders of jobcoaches zijn er lespakketten ontwikkeld.

 

Lespakket PO

Speciaal voor kinderen in het (speciaal) basisonderwijs is er een lespakket met bijbehorende handleiding. In dit lespakket vindt u lessen over onder andere Sinterklaas vieren, zelf naar de winkel gaan en de overgang naar het voortgezet onderwijs. De lessen kunnen klassikaal of in kleine groepjes gegeven worden, bijvoorbeeld als aanvulling op de lessen sociale vaardigheden.

In het lespakket zitten werkbladen. Wilt u deze liever als Word-bestand, zodat u ze kunt bewerken? Mail dan naar soswebsite@cedgroep.nl

 

Lespakket VO

Voor jongeren in het voortgezet (speciaal) onderwijs is er een lespakket met thema’s zoals de gang van zaken op school, omgaan met emoties, communicatie en omgaan met regels. De lessen kunnen klassikaal of in kleine groepen worden gegeven.

In het lespakket zitten werkbladen. Wilt u deze liever als Word-bestand, zodat u ze kunt bewerken? Mail dan naar soswebsite@cedgroep.nl

 

Begeleidingsdraaiboek

Voor stagebegeleiders of jobcoaches is er een begeleidingsdraaiboek. Dit draaiboek geeft handvatten om tijdens begeleidingsmomenten situaties op de stage of werkplek te bespreken.